37.YIL DENİZ HARP OKULU KUPASI YAT YARIŞI 22 MAYIS 2021

 

YARIŞ İLANI

 

 

1.                 UYGULANACAK KURALLAR

Yarışlar, Uluslararası Yelken Federasyonu’nun (World Sailing) Yelken Yarış Kuralları (RRS)      2021–2024,  World  Sailing  Özel  Açık  Deniz  Yönetmeliği  2020–2021,  World  Sailing Yönetmelik 20 (Reklam Kodu), IRC Kuralları 2021 Bölüm A, B, C, Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları (Güneşin batışı ile doğuşu saatleri arasındaki zaman içinde RRS Bölüm  2  Kurallarının  yerini  alır),  Türkiye  Yelken  Federasyonu  (TYF)  Yelken  Yarışları Düzenleme Talimatı, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Genel Yat Yarış Talimatı, İlke Kararları ve ilgili  talimatları, Sporcu  Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı,  Disiplin Suçları ve Cezaları Talimatı, Yelken No Tahsis Talimatı, Reklam Talimatı, Yelken Hakem Talimatı, Genel Yarış Talimatı Madde 19 Temyiz Hakkı, İş bu Yarış İlanı, İYK Yat Yarışları Genel Yarış Talimatı 2021 ve varsa Ek Yarış Talimatları uyarınca yapılacaktır. Yarış İlanı, Yarış Talimatı ve varsa Yarış Ek Talimatlarından tarihi geç olan geçerli olacaktır. Ayrıca hala çözülmemiş bir konu varsa Protesto Kurulu herkes için en adil olacak şekilde bir karar alacak ve bu karar Yarış Kurulu’nca uygulanacaktır.

 

Önemli Not: Pandemi koşulları gereğince ekteki TYF Covid-19 Korunma Önlemleri Talimatı uygulanacaktır.

 

2.                 YARIŞLARIN AÇIK OLDUĞU SINIFLAR VE KATILABİLME ŞARTLARI

2.1.    Yarışlar, tam boyları (LH/LOA) 6– 27 metre arasında bulunan, IRC sınıfları için içten veya dıştan takma bir motora sahip, 2021 yılı IRC Ölçü Belgesi olan tekneler ile Madde 2.3’te tarif edilen GEZGİN sınıfında yarışmayı kabul eden, yarış ve güvenlik kuralları çerçevesinde yarışmaya uygun donanıma sahip tüm yelkenli teknelere açıktır.

 

2.2.    IRC Sınıfları: IRC Ölçü Belgesine sahip tekneler aşağıdaki kriterlere göre sınıflara ayrılacaklardır:

 

IRC 0 Sınıfı (Beyaz Flama): TCC 1.125 ve üzeri olan tekneler. IRC 0 Sınıfı teknelerde ENDORSED Sertifika zorunluluğu vardır.

IRC I Sınıfı (Sarı Flama): TCC 1,124 ve 1.042 arası olan tekneler ile TCC değerine bakılmaksızın tüm Mumm 30 (Farr 30) tipi tekneler. IRC I Sınıfı teknelerde ENDORSED Sertifika zorunluluğu vardır.

IRC II Sınıfı (Yeşil Flama): TCC 1,041 ve 1,020 arası olan tekneler. IRC II Sınıfı teknelerde ENDORSED Sertifika zorunluluğu vardır.

IRC III Sınıfı (Lacivert Flama): TCC 1,019 ve 0,980 arası olan tekneler. IRC III Sınıfı teknelerde ENDORSED Sertifika zorunluluğu vardır.

IRC IV Sınıfı (Turuncu Flama): TCC 0,979 ve altı olan tekneler.  IRC IV Sınıfı teknelerde ENDORSED Sertifika zorunluluğu vardır.

 

 

2.3.    Gezgin Sınıfı (Bordo Flama): Bu sınıfta yarışacak olan tekneler İYK Yat Yarışları Genel Yarış Talimatı Madde 19.2 de tanımlanan GEZGİN sınıfı handikap sistemine tabi olup, tek sınıf halinde yarışacaklardır.

Gezgin sınıfında yarışacak tekneler aşağıdaki özellikleri içermelidir:

a)  2021 yılı IRC ölçü belgesi çıkartmamış,

b)  Tekne salt yarış amacı ile imal edilmiş, içi boşaltılmış, modifiye edilmiş olmayan,

c)  Dakron, mylar ve kevlardan sadece klasik konseptte dikilmiş yelkenleri olan,

d)  Karbon ve benzeri malzemeden yapılan direk, bumba ve gönderi olmayan,

e)  İçinde sabit tuvalet, mutfak ve mürettebat sayısına uygun sayıda sabit yatak donanımı bulunan,

f)   İçten sabit motoru bulunan (Havuz içine sallandırma, takma motorlar içten takma sayılmaz.)

 

2.4.   Yarışlar, World Sailing Yarışlara Katılabilirlik Yönetmeliği (World Sailing Eligibility

Code) koşullarına uyan ve cezası bulunmayan herkes katılabilir. Tüm bölgelere ve yabancı yatlarla yelkencilere geçerli yönetmelik ve talimatlara uygun olmak koşulu ile açıktır.

 

2.5.    Yatlar yarış esnasında pruvanın önünde çıkıntı yapan demir/çapa taşıyamazlar.

 

3.                 KAYITLAR

3.1.    Kayıt formu tamamen doldurulmuş, tekne sahibi veya sorumlu kişisi tarafından

imzalanarak  ve  geçerli  IRC  ölçü  belgesi, GEZGİN  Sınıfı  için  teknenin  madde  2.3  deki özelliklere sahip olduğu, imal yılı, metre olarak tam boy (LOA) ve ‘spinnaker’ (simetrik veya asimetrik) kullanıp kullanmayacağı, hareketli salma veya açılır kapanır pervaneye sahip olup olmadığı  hususlarında  beyanı,  varsa  reklam  taşıma  belgesi  ve  ekip  lisansları  (vizeli numaralarının yazılması) ile birlikte en geç 21 Mayıs 2021 Cuma günü saat 15:00’a kadar, İYK Yarış Sekreterliğine bizzat gelerek veya İYK’nın aşağıdaki e-posta adresine yapılabilir.

 

3.2.    Kayıt Formları bilgisayar ortamında veya okunaklı ve büyük harf ile doldurulmalı ve tüm ekip isimleri kimlik belgesinde olduğu şekilde yazılmalıdır. Yarışlara katılan yarışçıların 2021 yılında alınmış veya 2021 vizesi yapılmış lisans bilgilerinin TYF web sayfasında bulunması şarttır.  Vizeli Lisansı olmayan sporcular yarışa katılamazlar. 65+ yaş sporcuları kayıt evrakı ile beraber e-nabızdan alınacak aşı sertifikası fotokopisi ibraz edeceklerdir.

 

3.3.    Kayıt ücreti IRC Sınıfları için 450 TL; Gezgin Sınıfı için 400 TL’dir, Kayıt ücreti kayıt esnasında ödenmelidir.  Kaydın e-posta ile yapılması halinde, kayıt ücretinin;

İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ 
GARANTİ BANKASI KIZILTOPRAK ŞUBESİ
IBAN NO: TR04 0006 2000 7190 0006 2993 38

 

 


hesabına yatırıldığına dair dekont kayıt formuna eklenmelidir ve telefon ile e-posta gönderildiğinin teyidi alınmalıdır. Aksi takdirde kayıtlar geçersiz sayılacaktır.  Banka dekontuna mutlaka tekne adı yazdırılmalıdır.

 

İlgili Kişiler

: Dilara Kol / Ahmet Atacan

Telefon

: 0216 348 79 90 – 0216 348 79 91– 0216 336 06 33

E-posta

: sportsdirector@istanbulyelken.org.tr

 

3.4.    Geçerli ölçü belgesi olmayan bir teknenin bu yarışa katılmasına izin verilmeyecektir.

3.5.Tekneyi yarışa kayıt yaptıran tekne sahibi/sorumlu kişisi teknede bulunacaktır. Kayıt formlarında belirtilen ekip listelerinde değişiklik varsa, bu hususun en geç ilan edilen uyarı işareti saatinden 1 saat öncesine kadar yazılı olarak Yarış Sekreterliğine veya Yarış Kuruluna VHF Kanal 73 den bildirilecektir.

 

3.6.    Yarışlara kaydını yaptıranlar bu Yarış İlanı ile bu Yarış İlanının atıf yaptığı tüm kuralları kabul etmiş sayılırlar.

 

4.                 SEKRETERLİK

Kayıt süresinin bitimine kadar İYK Sportif Direktörlük odası, yarış günü İYK Yarış Ofisinde kurulacaktır.

 

5.                 DUYURULAR

Yarışçılara yapılacak duyurular online duyuru sistemi üzerinden yapılacaktır. Bu kanaldan yapılacak duyurular resmi duyuru niteliği taşımaktadır.

Sisteme erişim, iyk.regatta-tr.net internet adresi üzerinden veya bu yarış ilanı sayfalarındaki kare kodun, cep telefonu veya tablet ile okutulması suretiyle sağlanabilecektir.

 

6.                 YARIŞ KATEGORİSİ

World Sailing Özel Açık deniz Yönetmeliği 2020-2021’e göre Kategori 4 dür.

 

7.                 TROFE KATSAYISI

Trofe Katsayısı 1’dir.

 

8.                 ROTALAR

Fenerbahçe-Adalar parkurunda yapılacak coğrafi yarış rotası aşağıdadır:


IRC 0 - IRC I ve IRC II sınıfları için :

Start – Digavsing Şamandırası İskelede – Açık Vortonoz İskelede – Büyükada Sığlık Çakarı Sancakta – Sedefadası Sancakta – Büyükada Sancakta – Heybeliada İskelde – Açık Vortonoz Sancakta - Finiş

IRC III - IV ve GEZGİN sınıfları için:

Start – Digavsing Şamandırası İskelede – Kınalada Sancakta -  Burgazada Sancakta – Heybeliada İskelede – Açık Vortonoz Sancakta - Finiş

 

 

 

9.                 MESAFE

IRC 0, IRC I ve IRC II sınıfları için yaklaşık 22 DM, IRC III, IV ve GEZGİN sınıfları için yaklaşık 16 DM dir.

 

10.              BAŞLATMA VE YARIŞ PROGRAMI

10.1. Bir yarış planlanmış olup Yarışlar, RRS 26 değişik şekli uyarınca aşağıdaki gibi başlatılacaktır.

 

Uyarı İşareti: Sınıf işareti BİR seda işareti ile toka edilir (starta on dakika var)

Hazırlık İşareti: Kod bayrağı “P”, “I” “U” veya ‘’Z’’ 1 seda işareti ile toka edilir (starta beş dakika var)

Bir Dakika: Hazırlık İşareti Kod bayrağı “P’’, “I”, “U” veya ‘’Z’’ 1 uzun seda işareti ile arya edilir (starta 1 dakika var)

Start İşareti: Sınıf işareti BİR seda işareti ile birlikte arya edilir (start saati)  

10.2.   22 Mayıs 2021 Cumartesi günü ilk sınıf/sınıfların uyarı işareti saati 10:50 dir. Start sıralaması önce IRC 0, IRC I ve IRC II, sonra IRC III, IRC IV ve Gezgin sınıfları şeklinde olacaktır. Kayıtlı teknelerin sayısına göre yarış kurulu start gruplarını değiştirebilir. Start etme zaman limiti 20 dakikadır. Son uyarı işareti 14:00’dır.

 

10.3. Ferdi Geri Çağırma işareti verilen tekneler kendilerini teşhis ederek geri dönüp kurallara göre yeniden start etmekle yükümlüdürler. Yarış Kurulu; bu durumdaki teknelerin yelken numarasını/tekne adını seslenmek veya VHF Kanal 73’ten genel yayın yapmak suretiyle UYARMAYACAKTIR. 

 

11.              START HATTI

Fenerbahçe İYK Navigasyon Odası önündeki işaret direği kerterizine atılmış iki şamandıra arasındaki hattır. Start GENEL GÜNEY yönüne yapılacaktır.

 

12.              FİNİŞ HATTI

Start hattının aynı olup, ters yönde katedilecektir. Finiş GENEL KUZEY yönüne yapılacaktır.

 

13.              YARIŞ SÜRESİ

Saat 17:00’a kadardır.

 

14.              PROTESTOLAR VE DÜZELTME TALEPLERİ

Her teknenin finişini takip eden 60 dakika içinde yazılı olarak Yarış Ofisindeki Sekreterliğe teslim edilmelidir. Protesto teminatı 350 TL olup kaybedilen veya görüşülerek “Red” edilen protesto teminatları irat kaydedilir.

 

15.              PUANLAMA VE ÖDÜLLER

15.1. Yarışlar sonunda her sınıftaki ilk üç tekne ödüllendirilecektir.

 

15.2. Ödüllerin verilebilmesi için her sınıfta en az üç starter şartı aranacaktır. Trofe puanlamasında katılım sayısına bakılmayacaktır. Ödül Töreni İYK tarafından daha sonra belirtilen tarihte yapılacaktır.

 

16.              SORUMLULUK

Yarışmaya katılacak ekipler tamamen kendi sorumlulukları altında katılırlar. Bakınız RRS Kural 4 (YARIŞMA KARARI), Organizasyon Otoritesi, İstanbul Yelken Kulübü, Yarış Kurulu ve Protesto Kurulu ile diğer görevliler, yarış öncesi, yarışlar sırasında ve yarış sonrasında yarış ile ilgili hiçbir malzeme hasarı, yaralanma ve ölüm için sorumluluk kabul etmeyecektir. Yarışa kaydını yaptıran yatlar bu madde ile, ilgili hususları peşinen kabul etmiş sayılırlar.

 

 

 

 

12/05/2021

İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ
YARIŞ ORGANİZASYON KOMİTESİ

 

 


regatta-tr.net | Yarış Yönetim Çözümleri ©2020 | Levend Gürkan